TANKESETT

Hva er det som gjør at jeg noen ganger griper muligheter, mens andre ganger vil løpe langt vekk? Hva kan jeg tenke på for å gripe mulighetene oftere, og gjøre de tingene jeg ønsker å gjøre? Dette er noe av det du vil lære i denne episoden.

Det du lærer i denne episoden har virkelig forandret livet mitt til det bedre, og gitt meg økt mental styrke i møte med hverdagen. Det har hjulpet meg til å snu motgang og utfordringer til verdifull læring, og gjør at jeg oftere kan være venn med meg selv, fordi jeg vet at læring krever innsats.  

Jeg graver dypere ned i forskningen på tankesett, og prater spesielt varmt om Dr. Carol Dweck, som har gjort omfattende arbeid på dette området. 

Vårt tankesett påvirker alt vi gjør, og hvordan jeg ser meg selv og andre. Vi sjonglerer hele tiden mellom to ulike tankesett gjennom en dag. Det ene tankesettet er det LÅSTE tankesettet (også kalt fiksert), og det LÆRENDE tankesettet (også kalt vekstorientert). I det låste tankesettet, fokuserer jeg på resultater. I det lærende tankesettet fokuserer jeg på læring. 

Om du bare skal lese èn bok i løpet av livet, så er "Mindset" av Dr. Carol Dweck min beste anbefaling. Det kan forandre måten du ser situasjoner, og bidra til mer godfølelse i hverdagen! Og bidra til læring for livet. 

Sosiale medier: 

Facebook: @teamfearlessmind

Instagram: @teamfearlessmind

Hjemmeside: fearlessmind.no 

For barn:

Facebook: @wilmermestring

Instagram: @wilmermestring

Hjemmeside: wilmer.tv

Share | Download(Loading)