Føler du deg noen gang bra nok? Skulle du ønske du kunne føle deg fornøyd noen gang? Dette er frykten som er tema i dagens episode. 

Det er som regel vanskelig å bryte ut av følelsen av å være bra nok, ettersom den blir inngrodd fra vi vokser opp. Jakten på anerkjennelse, og måling av resultater kan være noe av grunnen. Men den største grunnen er nok at vi selv tar et ubevisst valg, og forteller oss selv hvordan ting må være for at vi er fornøyd. 

Kanskje du tenker annerledes etter dagens episode? 

Sosiale medier: 

Facebook: @teamfearlessmind

Instagram: @teamfearlessmind

Hjemmeside: fearlessmind.no 

For barn:

Facebook: @wilmermestring

Instagram: @wilmermestring

Hjemmeside: wilmer.tv

 

 

 

Share | Download(Loading)