Hva om vi kunne sette mer mot og humør i folk? Ta folk på fersken når de utgjør en positiv forskjell, istedenfor å fortelle de hva de ikke skal gjøre?  Dette har dagens gjester bred erfaring med. Sammen har de vært med på å utvikle Oppmuntringstilsynet - et tilsyn som har som formål å rapportere positive avvik. For å få mennesker til å fungere på sitt beste.

Du får lære mer om hva som kan skje om vi flytter fokus over på oppmuntring og positivt fokus i møte med nye utfordringer, og hvordan vi kan utløse kreativitet og energi i omgivelsene. 

Oppmuntringstilsynet: http://iiso.no/

Fearless Mind: https://fearlessmind.no/

Her kan dere se hvordan det ser ut i praksis!

Vi jobber aktivt med fokus på oppmuntring for bedrifter, idrettslag, skoler og barnehager. Ta kontakt om dette er noe dere vil iverksette hos dere! 

Internasjonalt Institutt for seriøs Oppmuntring (IISO)

IISO er etablert i både i Nederland og Norge, med ambisjon om å bre seg sakte ut i verden. Instituttet samler kunnskap om seriøs oppmuntring i en lang rekke formater og sammenhenger for så å distribuere dette ut som foredrag, kurs, seminarer, verktøykasser og sertifiseringsprosesser.

Dette er første del av intervjuet med disse blide karene som utgjør en positiv forskjell. 

Share | Download(Loading)